TEATERET SOM BEVEGER!

Etter å ha styrket og løftet amatørteatervirksomheten i Buskerud fylke gjennom etter hvert fire individuelle teaterverksteder, gikk de fire og overbygning inn i én stiftelse – Buskerud Teater – fra 1. januar 2013.
Buskerud Teater bidrar med profesjonelle krefter – spesielt regissører – inn i amatørteaterproduksjonene i fylket, bygger teaterkultur og utvikler egne oppsetninger.

Buskerud kan være stolt av rike amatør- og profesjonelle teaterressurser og tradisjoner. Her finner vi et yrende potensial for rekruttering til de kreative yrkene og scenekunstutdanningen.